Prime Fatura

From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Arvorec - Britenig - Castilic - Xorvatuc - Batavuc - Elbic - Emsic - Angluc - Finlanduc - Fransian - Galisic - Dóviç - Angluc de IB - Oregonuc - TurcAralic (Ciriliçic) - TurcAralic (Latina) - Jovjan - Montrejic - Para - Portugaljuc - Nova Litvajuc - Casac - Rusci - Rusin - Rutenjic - Sotron - Şlesan - Şeveçic - Venedic - Şliponijic
28-11-2023, 17:27

Per venti beş piju de leti, Ilbetisad sa semisemi lavora per cunça cósmos. Poco elte istórija, polo cunçato cultura, Ilbetisad sa elte xronologija, farato de escada dil de omocunça-culturu. Se tu ne sabu bona şecil Il Betisad, ves pici detalu prexe garda, u, piju bona, a fatura de ca de Ilbetisad visit fara.

Ves sa Vici de Ilbetisad: vista de sinla a elte xronologija farato de Andreas Semit, ce tuto tempe veni sa piju cabi e tuto tempe avo piju detalu. Mélosi de Ilbetisad, como faşe, de ves resurs cosa ce lis vola fa fara. Nos dada oşceldin a emevisiti per para ceredi deles. Se tu ne mélos, ma tu vola dada ceredi, bir ici viví a Sipísoc Cunça-cósmos anda; per escada esi presente; a fatura de fijasi garda; e şecil ce escada denes anda, sabu veni. Po, elte ora cerede dedi garda, e a escada presenta, per garda se anda bona con polo de IB. A ves ora, vid de cerede ce anda bona a interijer de IB sa pere pixin, ducomo vanto lavora farato esi per capa ves elte xronologija e como anda. Ma eferi sa oşceldinite tuto ravni.

A ves ora, nos avo 3,689 faturu!

Se vicí de jeneral sa nova per tu, a Dada Man:Şecil per ceminçe fatura e a Dada Man:Şecil per camja visiti fara. Fene sipísoc da a Dada Man:Indécis.Prime Pártosu de Vici de Ilbetisad:

Fatura de Fijasi: Fijasi a resursu de Ilbetisad a Internet.
Fatura de Farato-Cisi: Celimi farato cise ce para esi a Ilbetisad.
Arxivi: Ca de matumu per veçe e usato cosu de Vici

Redactoru bona fa garda: Ves Vici felí usa esi per molto şecili: fara Eferi, fara Voprosu, e garda factu ce ne garda esi a elte faturu per IB (de ce fara esi prime istocuja). Se tu fara efere e tu vola ce cosa fosu nagino esi como efere, ne como fact, pre {{proposal}} sopra fatura mete. Per mete didi a istocuja, tanta fara, ma {{source}} mete. IBWiki:Templates garda per trova piju informaçja.
Mélosi de Sipísoc fatura de Eferi reguljar şecil fa baca, per para ceredi deles.

Bona garda: Omofara de ves faturu avo pravo (C) a cosu deles. Lis felí garda tuto pravu como biri u como escada.

Bona garda: Cosu de ves faturu sa lavoru de beletrística. Logu, omu, faru e celimi veni de fantasiju de avtoru. Ravní con vero logu, omu (ce vive u ce morato) u faru sa fene şecil cosu de fotuna ce nos ne volato. Emene ce fara cesi fosu joca nos, e a cesi tempe ce nos ne vola afonta.

"Per alá, lis metite ad apra cod istorija!" -- Damian Jéric
Ibwebring.gif
Ves logo de nat sa bir pártos de enel de nat de Ilbetisad.

Per veni sabu piju de escada denes, visit pre fara:

Fatura de Ca de Ilbetisad
Anta Po Per Fotuna Sipísoc Ca/Esi fijase