Pažna Přečipaľa

From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Rahulemeť Nu Čelebram Il Zečmy On Säv!
ArmořikanaAnhlkaAnhlka de IBBatavaBřitaňkaCutonikaElbkaEmskaFinižaFrančeskaGaličanaKarpatorusinaKastiľanaLitvaňka ŘeframataMontrejanaPortuhižaRusikaRuteňkaSowthronŠležanaŠlipoňkaŠvedižaTurkestaňkaVniďkaŽervaňka
Voze je 22.01.2023, il tep je 07:31

Je parť na istoria alternativa, je parť na kuľtura kustrychta, Ill Bethisad je na alternativa liňa de tep, ko jira křejata přina hrupa dedikata de konkulturisti. Prake l' okoneštr meľ, liž česta břevja deskřipciň u, mišme meľ, jecht 'n vokl sär la pažna nostra přečipaľa.

Čest je 'l Wiki de Ill Bethisad, na istoria alternativa dil mud nostr, kustuc křešteca j sepr ply detalita, jenil jnic křejata při Andrew Smith. Koškyny mebr de Ill Bethisad pote k lu fačr ko vole. Ošpeti sut jevitate o komentar. Ši ty jechura neješ mebr, maž voleršiš partičipr jenil projecht, tuch přim se rejistr komod 'n mebr dila hrupa Conculture, skřiv 'n mšatek je kvaľ ty s' introdyčeš přela hrupa, vist la pažna de okoplacine j la pažna přečipaľa de IB oke veder komod la hrupa nostra lovura. Počest ty deveš raďnar le ideje sve j partir laš kula hrupa, prake kontrolar ši le s' odotarat jela jecehrtať. Natyralemeť, nu že ovnivam sär il paut, ke le pošibltate o odr oľko de sästutiv sut 'n pokl limitate, maž taľkomtaľ prupožicine sut sepr bleňvnite.

Natyralemeť, sär lok de čel ty poteš i jetrar je Lla Dafern (la Tovřena) j jeď s' introdyčr. Je čel kaz, nu ti kveřem přim fačr 'n konto de vyzuř překe ty denazaš mytar la kuteť de česte pažne.

Staveč nu ovim 3,688 artikli!

Ši ty tutameť nesapleš il mod je wikipedie, tuch vist Ozyta:Komod denazar na pažna j Ozyta:Komod mytar na pažna. Na plina lista de tute pažne ožleře jevniraš jeď: Ozyta:Kuteť.


[Jarberz Kategoriar]


Le sekcine plyřešme jepratuce jenil Wiki Ill Bethisad:

Okoplacine: Okoplacine o pažne řelate o IB sär il Internet.
Obřevlecine: Obřevlecine frekveť vyzate jenil kontekst de IB.

Nuteca prali mebři de IB: Čest wiki pote jšer vyzat je maneře difřece: jeď poteš smitr prupožicine, syžeštine j punr kveštine. Jenil suly tep čest wiki je 'l lok, vuď přičelata je la mojiřtať dili fochti nostře jestablite, o tut omnime li nesut kutnite sär le difruce pažne kunechte k IB (čele sut il fuť přimařy sär 'l temat de IB). Ši viš, ke 'n artikl ši trochtat komod na prupožiciň maž ne komod 'n focht jestablity, tuch oď il tekst {{proposal}} säm la pažna. Jenil suly mod, ši viš šinevkar, ke 'n artikl je material futaly, skřiv {{source}} sär lok de {{proposal}}. Ply de informaciň de čel tut jevniraš sär la pažna IBWiki:Šabloni.
Nu kveřem tutev mebřev de Ill Bethisad řehlařemeť přešpičr la lista de prupožicine i se voprar dunar le opinine lur dile prupožicine, ko jeď sut smize.

Oteciň: La kuteť de česte pažne je copyright (©) dili otuři lar, jesiml u sparat.

Nuteca: Česte pažne sut 'n lovuř de fikciň. Li loči, charakteři, jeveti j dialoži sut prodychti dila imažnaciň dili otuři lur. Kvaľakuk simiľtydeň o loči řejale, přezune vivece/mrate u jeveti je tutameť oštidetaľa, kula ještepciň de tale kazi, koudu nu lu fačem prake s' ojekar, je kvale kazi neky nevolim jezltar.

"Ejej, la istoria devniva fuť-opřity!" — Damian Yerrick