Baş Pağına

From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Arvorça - Briţençe - Kästiyänçe - Ducyança - Elbçe - Emçe - Faranısça - Fençe - Ğalıcyança - IBlıq İņgilçesi - İņgilçe - Jovança - Montıryança - Nemisçe - Orusça - Portugalyança - Qazaqça - Rüsiçe - Rüţençe - Sovţorça - Şlejinçe - Şılıponça - Şvädisçe - TürkAralıq (Kırılıca) - TürkAralıq (Latınıca) - Venedçe - Xorvatça - Yeņi Litvänçe
Jeksänbö, 22 Qaņjar 2023 j., säkät 05:43

Ill Bethisad on yulnan beri biz menşikli älemlik quraştırunıņ biri-biri kömäk bergiş bir yumuş bolatın. Taldaı başqalıq tarıx bolıp, taldaı quraştırğan mädinät bolıp, Ill Bethisad - mädinätler quraştıruçılar jıynlığın yaratqan başqalıq tarıx-vaqıtın eken. Ägär siz bunu bilmeseņiz, osu qıçıq tälämi körgeyseņiz dep şuraymız, neşe IB otpağına körgeyseņiz.

Bunu - Ill Bethisad Üikini: bul Andrew Smith yaratqan başqalıq tarıx-vaqıtı Älämni turalu vaqıtnan vaqıtğa şeyin ösegiş köz-qaraşı. Ill Bethisad Quramçılar osu mälimlik qollanuğa ärkin bolu gäräk. Meymanlar söz berüğe dep çaqıraymız. Ägär siz quramçı ämässiz, bıraq kömek berüge degen qızıqlıq bar bolsa, birinçe munda MädinätQuraştırğa barıp, jıynlıqmän tanışıp, sodan yüzlikler pağınağa va IBniņ örmäkligin körip, biz qalaı biri-birimän yumuş işleymiz dep üyrengeysiz dep şuraymız. Sodan keyni, öziņizniņ oylarğa qarap, olar qalaı sıyatın dep jıynlıqğa körşätiņiz. Osu vaqıtna IB quraştırışğa sıyğış oyların azıraq bolatın degen säzişi bar, osu başqalıq tarıxın çünüge köplik yumuş äli işlegen şäbäbnen, bıraq bärige Oy-Yoşparlar hoşlaymız.

Osu vaqıtna bizne 3,688 pağına bar!

Ägär siz üiki jınışların bilmeyseņiz, meymanğa Kömäk:Qalaı pağınanı başlaymın? va Kömäk:Jazu degen pağınalarğa barıņız dep çaqıraymız. Kömäk taqırıblarnıņ toluq mälimi Kömäk:Taqırmaşda bar.


[Taqırıblıq Ağaçın]


Ill Bethisad Üikiniņ baş bölişleri:

Yüzlikler pağına: Örmäkne Ill Bethisad turalu mälimlerge yüzlikler.
Qıçıqlıqlar pağına: Ill Bethisadna köp qollanğan q ıçıqlıqlar.
Tarıxlar: Hişek ve taşlap kätgen Üikilikler mälimligin.

Jazuçılarğa bir söz: Osu Üiki keybir başqalıq araşlıqlarna qollanatın boladu: Oy-Yoşparların neşe Suggestions yaşuın, Şuraqların berüin, yänä bärin IB-turalu örmäkliklerne ämäs Haqlıqlarniņ şaqlauın. Sol örmäkliklerin birinçi tübilik mälimlerin äkän. Ägär siz Oy-Yoşparın yaşap, birneşe 100% haqıqat ämäs, Oy-Yoşparğa oqığan qalaysız, pağınanıņ başına {{proposal}} degen teksi jazsaņız dep suraymız. Tübilik mälimlerin habarlauğa osulayça, {{proposal}} ämäs, älde {{source}} dep jazsaņız. Köplik mälim üçün IBWiki:Templateske qarasaņız.
Barlıq Quramçılar közge-köz Oy-Yoşpar degen pağınanı berilgen oyların turalu söz berüge qarasaņız dep suraymız.

Habar: Osu pağınalarnıņ içiliklerinen jazuçılarnan duruşlıq(c)ğa salınğan. Birnen neşe birge özleriniņ barlıq duruşlıqlar saqlauğa boladu.

Habar: Osu pağınalarnıņ içiliklerin roman degen yumuşın äkän. Yärlerniņ, xaraqtırlarnıņ, sätlerniņ ve sözleşlerniņ barlığın jazuçılarnıņ öz fikirlerinen yaratılğan. Çınlıq yärlerge, ölik ne tirlik adamlarğa neşe sätlerge här uqşaşlıq müldem käz-kälgen äkän. Neşe bizge killik bergiş bolsa; solnan häç rinişi yoşparlamaytın.

"Oybaı-aı, olar tarix açıp-jazırğan!" -- Damian Yerrick