Hołowna Storinka

From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Anhlijśka - Anhlijśka (wariant IB) - Armorykanśka - Batawśka - Brytanśka - Elbśka - Emśka - Finśka - Franzuźka - Galićka - Kastylśka - Montrejśka - Nimećka - Portugalśka - Reformowana Łytowśka - Rosijśka - Rusynśka - Rutenśka - Sileźka - Sowthron - Tiurkestanśka - Szliponśka - Szwedśka - Wenedśka - Żerwanśka
22/01/2023, 01:05

Czastkowo alternatywna istorija, czastkowo wyhadana kultura, Ill Bethisad – alternatywna chronologija, stworena hrupoju prychylnykiw wyhadkowych kultur. Jakszczo Wy mało pro nioho znajete, pohliańte na cej korotkyj opys, czy, szcze kraszcze, widwidajte storinku IB.

Ce Ill Bethisad-Wiki: pośtijno zrostajucza, szcze bilsz detalna perspektywa na świt alternatywnoi chronologii, stworenoi Andrew Smithom. Człeny Ill Bethisad możuć wilno peretworiuwaty cej resurs w szczo wony zabażajuć. Komentari hostej zaochoczujućsia. Jakszczo Wy ne człen, ałe zacikawłeni w pryjniatti uczaśti, spoczatku perejdić siudy do spysku rozsyłannia Conculture, predstawte sebe hrupi, pohliańte na storinku posyłań, sajt IB, ta wywczić jak my funkcionujemo w jakośti hrupy. Potim perehliańte Waszi idei ta predstawte ich hrupi, szczob perekonatysia, czy wony pidchodiać. Na danyj moment koło idej, szczo wpysujućsia w strukturu IB, znaczno obmeżenyj, ośkilky wże prorobłena wełyczezna robota po kopriadenniu funkcionuwannia cioho alternatywnoho świtu, ałe tym ne mensz, propożycii sołytajućsia.

Zaraz w nas 3,688 statej!

Jakszczo Wy mało znajete pro systemu Wiki zahałom, widwidajte storinky Dopomoha:Jak stworyty storinku ta Dopomoha:Redaguwannia. Pownyj spysok tem z dopomohy znachodyćsia na storinci Dopomoha:Źmist.


Osnowni sekcii Ill Bethisad-Wiki:

Storinka posyłań: Posyłannia do resursiw pro Ill Bethisad w Interneti.
Storinka abrewiatur: Abrewiatury, szczo czasto wykorystowujućsia w Ill Bethisad.
Archiwy: Skład staroho, widkynutoho materiału.

Do uwahy redaktoriw: Cia Wiki może buty wykorystana w dekilkoch riznych ciliach: stworenni Propożycij, zadawanni Pytań, i jak misce zbereżennia takych Faktiw, jaki ne utrymujućsia na riznych storinkach, powiazanych z IB i je perszodżerełamy. Jakszczo Wy wysuwajete propożyciju, i Wy choczete, szczob wony wyhliadała propożycijeju, a ne stowidsotkowym faktom, dodajte {{proposal}} zwerchu storinky. Dlia poznaczennia dżereła, wykonajte te same, zaminywszy {{proposal}} na {{source}}. Dyw. IB-Wiki:Szablony dlia podalszoi informacii.
Zwertajemosia z prochanniam, szczob wsi człeny Spysku periodyczno perehliadały storinku Propożycij szczob wysłowyty dumku szczodo potocznych popowneń.

Prymitka: Źmist cych storinok zachyszczenyj awtorśkym prawom awtoramy storinok. Prawa możuć buty zachyszczeni jak indywidualno, tak i śpilno.

Prymitka: Źmist cych storinok wyhadano. Miścia, personażi, podii ta diałohy je płodom fantazii awtoriw. Budź-jake śpiwpadinnia z realnymy miściamy, liudźmy ta podijamy je wypadkowym abo/ta nenawmysnym.

"Pociemy krzejar ownięca, maż ki dzikszy, kód nie pociemy krzejar historie?" -- Paweł Żakliny