Huvudsidan

From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Aremorska - Britonska - Kastijanska - Nederländska - Elbiska - Emslandska - Engelska - Franska - Tyska - IB Engelska - Jowiska - Kasakska - Montrejska - Portugisiska - Reformert Litauiska - Sowthron - Sjlezanska - Wenediska - Sjliponska - Swenska
Söndagen, den 22 januari 2023, 07:33

Ill Bethisad har warit en samwerkande företag för bättre än femton års. 50 "konkulturarer" arbetar om den här kontrafaktisk historia. Det är en del kontrafaktisk historia, och en del konstgjorda kulteraren. Om du wet inte wad som helst, warsågod och lesa den här lilla beskriwning, eller, som ska wara bättra gå til IBs huvudsidan.

Det är den Ill Bethisad Wiki: en wäxande perspektiw som bli en mer och mer detaljerad kontrafaktsik historia aw Jorden gjort av Andrew Smiths geni. Ill Bethisad Medlem skulle anwände den här information hursomhelst. Gästerna som wellkommen att kommentera. Om du är inte medlem, men intresserad att hjälpar oss, warsågod och gå hit först. Det är den Konstgjortkulturengrupp. Warsågod och föreställar dig-själw, klicka på några länkar, t.e. IB's websidan, och lära dig hur wi fungerar som företag. Sen, tänker om din egnet idéer och föreställar dem före wåra grupp, att ser hur bra dem fungerar med den helt del. Idag idéer som fungerar med den helst bli mindre och mindre, eftersom wi har gjort so mycket att förstår hur fungerar wåra kontrafaktisk historia. Altidigt, wi will lyssna till din idée.

Idag har wi 3,688 artiklar!

Om du wet inte hur anwändar wikis, warsågod och går till Hur börjar en sidan och Hur redigerar. Alla sidor att hjälpa finns här.


[Kategoriträd]


Storste Awsnitt av Ill Bethisad Wiki:

Länkssidan: Länkar till tillgångar på Ill Bethisad på internetet.
Förkortningssidan: Förkortning anwändade i Ill Bethisads företag.
Arkiwer: mathomhuset för alla eldre och bortkastade grejer.

Ord til Redigerarer: Den här Wiki anwänds i många sätt: att befordra nya förslag, att ställa frågor, eller att ställa i förwaring faktum som behandlas inte om alla IB:s websidor, och är än förslag behandlat som källa. Om du skriwer något som är en förslag, och inte faktum, warsågod och anwände den här texten {{proposal}} till höggste aw sidan. För källa, warsågod och anwände den här texten {{source}}. För lära sig bättre om schabloner tittar om IBWiki:Templates.
Det behövs alla i IB Grupp att titta på Förslagensida och ger deras åsikt om alla förslagen.

Anteckning: Upphovsrätt (C) för den här sidorna höra till sidaskaparen. Upphovsrätt förbehålls för varje författare, eller alla tillsammans.

Anteckning: Sidornasinnehåll är helt fantasi. Orter, rollfigurer, tilldragelser och samtalen är skapade från författarens fantasi. Någon likhet till faktisk ställen , personerna ( levande eller död ) eller händelsen är helt sammanträffanden. Om inte den skulle roa oss så till gör , i wilket fall nej förolämpningen är ämnat.

"Historia är summan fullständig om sakerna att kunde bli undwikade." -- Konrad Adenauer
Ibwebring.gif
This website is part of the Ill Bethisad Webring.

To learn more about our group, please visit:

The Ill Bethisad Main Page
Previous Next Random List Home/Join