Penfelyth

From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Almaenec - Arvorec - Bataveoc - Brydenec - Casteloc - Frangec - Gwenedoc - Letwanoc - Montréoc - Portogaloc - Saesnec - Sleponoc - Yervaenec
00:35, 24-01-2023

Cy farth angwyrhengas a cy farth angwyryéth, Ill Bethisad yw fred amser aeloc e's gwreyth gwen angwyryéthoron bruth. Ma hy yw angnad den-chwy, e dhýlenod an feleth-se new dhýlenod yn 'wellaf benfelyth an Bethisad.

An yneth-se yw Wiki Ill Bethisad: cwylyth Sociedad di'll Bethisad e 'alont-wy ho arvera-so havael ed yw mwyn deth-wy ac as n'ẁgedow ed hodhaethan ny o rodhý ho meneth.

Mán wych cwyl eyth ed yw arnascad ar dhadrodhý den, ed achod yn gynnaf da'n rester Conculture, amgonwysha da'n 'wen, dadhýlena felyth cyngwethlow ac yneth Ill Bethisad, heban e dhescod an rwyn e 'wreon ny ceneth havael 'wen. Heban ed avedhead chwe messow ac e's chonwyshason da'n 'wen od archod an rwyn e 'wreont-wy. Nan amser-se, lae er chavbýdh léth an messow ed 'alad gwrea en ngaerad Ill Bethisad, er e 'wreython ny lwydh o bwyllon ny an rwyn e 'wred an fred-se amser aeloc, heblaw hodhaeth hent an messow.

New ath 'al abod yn echón da Lla Dafern (an Davarn) ac amgonwysha. Re 'wreod-chwy vwtherad cwyl cynt e dhochwenad dadyscyvo'n wiki-se.

Nan amser-se, hent 3,688 artheglow cannan-ny!

Ma yw angnad den-chwy am wikiow yn govraedeol, r'abydhed da'n feleth-se: Gored:Pent e dhochwenar felyth a Gored:Yscryvo. Ath arncer rester goredaetheth ar Gored:Cebydlow.Pengebydlow wiki Ill Bethisad:

Felyth Cyngwethlow: Cyngwethlow da 'wesad am Ill Bethisad gwar'n Ynterwyscean.
Felyth Berhaetheth: Berhaetheth ed arveron en Ill Bethisad yn venech
Senodwnon: Hende ar petheth wiki ed harchassar.

Ledwelech: An wiki-se er arveror cy n'el rwynow haenyc: Ragwado new Ledragwado, Aerchý a cy chel ar'n Cywyrow ny dhelcher nan ynedhow am Ill Bethisad, ed hent an gwedaseth thaevégol. Ma ragwadad-chwy ac yw mwyn den e vedheont ael dhenyth neth yw chwe ragwado oll gywyr, r'arverod an yscryvo {{ragwado}}. Am raglavaero gwesadeth, r'arverod {{gwesad}}. Re dhýles IBWiki:Templatas od yw ledh 'wys den.
A govaerchyn e dhylenont oll gwylyth an Rester an cebydel Ragwado o gyngwad am an ragwado.

Ledwelech: A dhelchont an gwreyoron dheanyded an cravod ar an feleth-se, new yn wnec new yn aelthol.

Ledwelech: An feleth-se hent chwedloc. Chwe n'aerasseth hent angywyr w tyrodhan ny'n gywyrlon dydhawo.

"An hengas yw gow ny 'wred pawb brwyder gwrethyth." -- Napoléon Bonaparte