Lla Ffoil Brif

From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Almenig - Arforig - Basterig - Brithenig - Ffrencig - Gwenedig - Jovian - Montereian - Portuguis - Saesonig - Xliponian - Yspaenig
Sunday, 22 January 2023, 23:08

I mharth ysteir alltr, i mharth cullyr gostruith, Ill Bethisad es yn lofan alltr di demp gostruith di girch di llo chonghullyrist fferwent. Se w h-es ystran cu lle, llugrath yn wist a lla ddiscrithiwn gurth ci, o, myl ia, gwisitath ffoil gas Ill Bethisad se ddeg a'w.

Yst es Wiki Ill Bethisad: pobl Ill Bethisad, ffageth cu lle si ys pleg' a'w.. Se w es rhen di'n memr, mai gw w h-ineressath a kentrifewer, gweddath brif aci, se ddeg a'w, a'll llist Conculture, ffageth-w coenosced a'll grup, llugrath yn wist a lla ffoil di llo chomyd, a thuillog Ill Bethisad e affos affrêneth co nu h-obran si grup. Affos, ystyddiath gwustr phuinsad phrobr e ffageth-llo coenosced a'll grup a widder ke si ben sa chollogan. A'll puith ci in nhemp, ill sorth di buinsad ke bod collogar in lla gaerober di'll Bethisad es plyphly llifidad per mulltisaf di lla ober k'es ystad ffaeth a gomprêner co lla lofan ci di demp gostruith obr, mai sa sunt bengwenid perô.

Fil yn ceos alltr, gw phodeth ben segyr intrar dewrfent Lla Dafern e-dd agabar lla brogeddyr fedissif. Se ddeg a'w criath yn tuif di'll ýseir prif inawant eddidar in ill wiki ci.

Di'll minyd ci, nu h-afen 3,688 d'erthigl!

Se w h-es ystran cu llo wiki fil yn rheol, gwisitath Ayd:Co cýnid yno yn ffoil e Ayd: eddidiwn. Yn llist pluin di llo syddeith d'ayd es a-dd Ayd: conenyd.Llo pharth phrif di'll wiki di'll Bethisad

Ffoil di llo chomyd: Llo chomyd a llo werseth am Ill Bethisad subr Intrruid.
Ffoil di llo h-Abrewydiwn: Llo h-abrewydiwn amlfent ýsad in Ill Bethisad.
llo h-Archiw: Yn fuineir per lla fadeir wegl, despoilad di'll Wiki.

Nodin a llo h-eddidur: Ill Wiki ci serew ýsad in yn nyfer di llo chomyd ddifferent: Probosidiwn, Sugestiwn, Cwestiwn, and 'Ffaeth'. Se'w ffageth yn brobosidiwn e'w gwoleth alch gos a-dd esser lleid fil yn brobosidiwn, rhen 100% ffaethal, se ddeg' a'w inaddeth ill gwaes {{proposal}} a'll cylf di'll ffoil. Per denodar di lla fadeir grydd, ffageth ill medissif, punen {{proposal}} cu {{source}}. Gwiddeth Templeth per llo neges di'll ýseir per ply choenosceint.
Nu rhoan ke llo femr thud di ill Llist gwan rheolarfent syrs ill ffoil di Brobosidiwn a serwer sew opiniwn di llo ddun chrygiffican.

Awertheint: Ill conenyd di llo ffoil ci es priwileig' (C) di llo chriadur di llo ffoil ci. Ys warddarewn llo ddyled thud iniwiddal o coniuithfent.

Awertheint: Ill conenyd di llo ffoil ci es yn ober di ffithiwn. Llo llog, charather, h-achesiwn e yscurs sun di llo phrudduith di llo fanheis di llo h-athor. Alch rhissifileint a llo llog wer, pherson (gwiw o forth) o h-ewent es coinciddent inheir. Se sia rhen sa ddistraerew nu si ffager, cu â rhen insullt es pensad.

"Oh my gosh, they open-sourced history!" -- Damian Yerrick