Hoofdpagina

From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Met Gepaste Trots Vieren Wij Ons Tiende Jaar!
ArmoricaansCambrisch BritsCastilischDuitsEemslandsElbischEngelsEngels (IB)FinsFransGalicischHollandsJervaansKroatischQazaaqsLitouws (Hervormd)MontreiaansOregoonsPortugeesRoetheensRusinischRussischSilezischSowthronTurkestaans (Latijns)Turkestaans (Cyrillisch)VeneedsXliponischZweeds
Het is 23-01-2023, 20:58 uur

Ill Bethisad is een alternatieve tijdlijn, gebouwd door een toegewijde groep kunstenaars, die het midden houdt tussen een alternatieve geschiedenis en een fictieve cultuur. Voor meer informatie, zie de korte beschrijving of, beter nog, breng een bezoek aan onze thuispagina.

Dit is de Ill Bethisad Wiki, een steeds groeiende, steeds gedetailleerdere weerslag van de alternatieve wereldgeschiedenis die oorspronkelijk werd bedacht door Andrew Smith. Alle deelnemers aan het project kunnen ermee doen wat zij willen. Gasten worden uitgenodigd commentaar te leveren. Wie geen lid is, maar wel geïnteresseerd is in deelname, wordt verzocht zich eerst in te schrijven op de Conculture-lijst en zich voor te stellen aan de groep. Kijk eerst eens naar de pagina met links en IB's homepage en verdiep je in hoe wij als groep functioneren. Zet daarna eens op een rijtje wat je ideeën zijn en leg die voor aan de groep om te zien of ze binnen het geheel passen. Het aantal mogelijkheden om nog iets substantieels te voegen lijkt momenteel enigszins beperkt vanwege de grote hoeveelheid werk die al gedaan is, maar nieuwe ideeën zijn natuurlijk altijd welkom.

In plaats daarvan kunt ge natuurlijk ook stoutmoedig Lla Dafern (De Kroeg) binnenwandelen en hetzelfde doen. Maak in dat geval wel eerst een gebruikersaccount.

Op dit moment hebben wij 3,688 artikelen!

Wanneer ge niet bekend zijt met wiki's in het algemeen, dan kunnen Help:Hoe begin ik een pagina en Help:Editing uitkomst bieden. Een volledige lijst van hulppagina's is te vinden onder Help:Inhoud.


[Volledig overzicht]


Belangrijke secties van de Ill Bethisad Wiki:

Links: Links naar IB-gerelateerde pagina's op het Internet.
Afkortingen: Afkortingen die regelmatig in IB-context worden gebruikt.

Noot voor IB-leden: Deze wiki kan op verschillende manieren worden gebruikt: voor het doen van Voorstellen of Suggesties, het stellen van Vragen, enz. Het is ook de plek waar de meeste Vastgestelde Feiten worden bewaard, althans voor zover deze niet op andere, IB-gerelateerde webpagina's (nog steeds de voornaamste bron) zijn vastgelegd. Wanneer ge wilt dat iets als voorstel wordt gelezen, d.w.z. dat het (nog) geen vastgesteld feit is, voeg dan bovenaan de pagina de tekst {{proposal}} toe. Wilt ge aangeven dat iets bronmateriaal is, doe dan hetzelfde maar met {{source}} in plaats van {{proposal}}. Zie IBWiki:Sjablonen voor meer informatie hierover.
Alle leden van Ill Bethisad worden verzocht regelmatig de Voorstellenpagina te doorlopen en hun mening te geven over de aldaar ingediende voorstellen.

Opgepast: De inhoud van deze pagina's zijn copyright (©) van de makers van ervan, hetzij gezamenlijk, hetzij individueel.

Disclaimer: Deze pagina's maken deel uit van een werk van fictie. De plaatsen, karakters, gebeurtenissen en dialogen zijn producten van het voorstellingsvermogen van hun auteurs. Elke gelijkenis met bestaande plaatsen, levende of dode personen, of gebeurtenissen berust louter op toeval (tenzij wij het doen voor ons eigen plezier, in welk geval het niet onze bedoeling is iemand te beledigen).

"Lieve Heer, de geschiedenis is open-source geworden!" — Damian Yerrick