Hlávna Stránica

From IBWiki
Jump to navigationJump to search
Arvorsky - Britensky - Chrvátsky - Elbsky - Emsky - Englesky - IB Englesky - Holandsky - Finsky - Fransky - Gálišky - InterTuršky (kirilicom) - InterTuršky (latinicom) - Jervansky - Kastiľánsky - reformirany Litovsky - Montrejsky - Němáčky - Oregonsky - Portugalsky - Kazášky - Rusky - Rusynsky - Rutensky - Sautronsky - Slevansky - Šliponsky - Švedsky - Venedsky
Sunday, 22 January 2023, 00:59

Vyše od deset let je byl Ill Bethisad přizadevaně u zadrúženom zhrádńom vesoľa. Dělom alternatyven pověst, dělom umětna kultúra (tzv. 'conculture'), Ill Bethisad je alternatyvna vřemenova linija zhráděna od stráne skúpine posvečenih hobist. Če niste upoznáti s nim, prousimo Vas pohlejte na tej krátek opis, ili še boľe, obiščite IB-ovu domáču stránicu.

To je wiki Ill Bethisada: to je nenehno narášča, še vyše detáľny přehled alternatyvna vřemenova linija Zemľe, ki je stvouřil Andrew Smith. IB-ovi članovi by třebali slobodno dělati ono kaj oni žéle s tem virom. Gosti sú pozváni da podáju svoje přimědbe. Če niste član, ali ste zainteresiren přispévati, najpřij pojdite ovdě za seznam Conculture, se předstávite skúpini, pohlejte na povézanim stránicama te na IB-ovu domáču stránicu in potim naúčite kako dělujemo kot skúpina. Potim přehlejte svoje vlastite ideje in pokazajte jih skúpini, da vide kako dobro se uklápaju. Na tej třenutki u vřemenu, vrste idej, ki láhko se státi u okviru IB se zdi sve boľ ogranýčena zarádi velike količine ráda, ki je byl podpisen na razuměvaně kako tej alternatyvna vřemenova linija funkcionira, ampak předlozi jsú dobrodošli svejedno.

Do sada ima 3,688 članke!

Če niste upoznáti s wikijom opťenito, obiščite Pomoť: Kako započeti stránica in Pomoť: Uřeďaně. Celoten popis tem pomoťi je na Pomoť: Svebina.Hlávni dělovi Ill Bethisad Wikija:

Stránica povézanih stránic: Povézave do virov na Ill Bethisad na Internetu
Stránica skraťenic: Skraťenice, ki se često kořiste u Ill Bethisadu
Arhiv: Skládiště stařih, odbáčenih stvář

Napomena za uřednike: Tej Wiki láhko se kořiste u vyše razlyčnih kontekst: izráda Předloh ili Navrh, zastávľaně Pitanj in skládištěně takšnih činěnic, ki nisú na raznim srodnim Web-stránicama, ki předstávľaju hlávni vir mateřiala. Če ste izdělava předloh, in želite nekaj se čitati kot předloh a ne 100% činěnične, dodájte tekst {{proposal}} na vrhu stránice. Za oznáčaně izvorny mateřial, učinite isto, zaměnivši {{proposal}} s {{source}}. Hlej IBWiki:Templates za vyše informacija.
Prousimo da svi članovi Popisa ředovito pohleda čez Předloh stránicu da izhláse svoje myšlěně něřešenih podnésk.

Napomena: Svebina teh stránic jsú Copyright (C) od stráne ustvářalc teh stránic. Sva práva láhko se zadržáti pojednáčno ili zajednáčno.

Napomena: Svebina teh stránic je leposlovno dělo. Města, lykove, pojáve in dialozi jsu proizvodi autorev domyšlěńa. Svaka sličnosť s stvářnim městima, osebama (žyve ili mrtve) ili dohodkama je popolno slučajna. Osim če by nas zabávľati tako ráditi, u kim slučaju nikaj žalitev nije naměněn.

"Oh my gosh, they open-sourced history!" -- Damian Yerrick
Ibwebring.gif
Ta stránica je děl Ill Bethisad Webringa.

Če želite saználiti vyše o našoj skúpini, prousimo obiščite:

Hlávna Stránica Ill Bethisada
Předhodna Naslědna Slučajna Popis Početna/Přidrúžiti