Príomhdhuilleág

From IBWiki
Jump to navigationJump to search


Work in progress.png


Work in progress
    Comments are welcomed on the talk page. This is not yet a proposal.    


Arvorsky - Britensky - Chrvátsky - Elbsky - Emsky - Englesky - IB Englesky - Holandsky - Finsky - Fransky - Gálišky - InterTuršky (kirilicom) - InterTuršky (latinicom) - Jervansky - Kastiľánsky - reformirany Litovsky - Montrejsky - Němáčky - Oregonsky - Portugalsky - Kazášky - Rusky - Rusynsky - Rutensky - Sautronsky - Slevansky - Šliponsky - Švedsky - Venedsky
Saturday, 8 July 2023, 18:40

I gcuid malairt steire, i gcuid cuilír cúmtha, is líne ama eadarróghnach é Ill Bethisad ("an cruinne" sa Bhéarla Bhreatnach), déanta le buidhin thiomnaithe de gheóbháird. Mura bhfuil sibh eólach air, nach amharcaidh sibh air an gheárr thuirisg seo, nó, fiú agus níos fheárr, téigí air cuairt do dhuilleág bhaile IB.

Is é seo Uici Ill Bethisad: muintir Ill Bethisad, déanaigí léithe de réir bhur dtola. Mura ball sibh agus suim agaibh i smaointean a thabhairt, nach rachaidh sibh i dtoiseach an seo don duilleág Facebook, cuirigí sibh pféin in aithne leis an bhuidhin, tugaigí súil air an duilleág nasg, suidheamh lín Ill Bethisad, agus an uair sin foghlaimigí mar atáimid ag oibreachadh mar bhuidhin. An uair sin, tugaigí súil air ais air bhur gcuid smaoineamh agus cuirigí siad in aithne don bhuidhin gos faicinn cad é chomh iomchuí agus a fheistíonn siad. Aig an ám air leith seo, tá an cineál smaoinimh is féidir a fheisteachadh fá chuimseachadh creata Ill Bethisad ag éirí níos méadaithiche teoranta de bhrí chun an ró-mhéid oibre atá déanta gos tuigsinn mar atá an líne ama eadarróghnach seo ag oibreachadh, ach tá fáilte rompusan mar sin féin.

Andrásda, tá 3,689 airteagail againn!

Mura bhfuil eólas agaibh air Uicithean go ginearálta, téigí air cuairt do Help:How does one start a page agus Help:Editing. Tá tlíst lán de chuspairean cabhrach aig Pomoť: Svebina.Príomhrannan Uici lll Bethisad:

Stránica povézanih stránic: Povézave do virov na Ill Bethisad na Internetu
Stránica skraťenic: Skraťenice, ki se često kořiste u Ill Bethisadu
Arhiv: Skládiště stařih, odbáčenih stvář

Nóda go heagarthóirean: féadfar an Uici seo a híosáid i roinnt comhthéacsannan diofrúil: ag déanamh Thograichean nó Mholaidhean, ag iarraidh Cheisteannan, agus stóras leithéid an Fhíorais nach bhfuil cúmtha air na nduilleág lín éagsamhail a bhaineann le IB atá mar adhbhar bunaidh. Má tá sibh ag tabhairt togra agus ba mhaith leibh a léigheamh mar thogra, gan a bheith 100% fírinneach, nach cuirigí an téacsa [

This article is a proposal


It has not been ratified and therefore the information on this page is not protected by QSS.
You are welcome to correct errors and/or express your opinion at the Discussion Page.


] go bárr na duilleáige. Air son adhbhar bunaidh a chomharthachadh, déanaigí an aon rud, ag cur [

This article is source material


It has not been adapted to the world of Ill Bethisad. Anyone feel free to edit it. QSS and QAA are held in abeyance.


] an ionad [

This article is a proposal


It has not been ratified and therefore the information on this page is not protected by QSS.
You are welcome to correct errors and/or express your opinion at the Discussion Page.


]. Tugaigí súil air IBWiki:Templates air son fios níos mó. Ba mhaith leinn gan dtabharfadh gach uile bhall súil go minig air duilleág na dTograichean gos barúil a chur air céill fá aighneachtan air feitheamh.

Rabhadh: Tá gach uile rud sna duilleágan seo faoi cheart (C) údair na nduilleág. Féadfaidh siad gach ceart a chosaint fá leith nó i gcomhpháirt.

Rabhadh: Is saothar fithiúin atá sna duilleágan seo. Is táirgithean samhlaíocht na n-údar atá sna háiteannan, carathair, teagmhais agus cómhraidhean. Is comhtheagmhas go léir atá i gcosúlacht air bith le áiteannan, daoine (beó nó marbh) nó teagmhais fhíora. Mura gcuireann sé súgradh orainne sin a dhéanamh, agus sa chúis sin níl masladh riamh air intinn againn.

"Oh my gosh, they open-sourced history!" -- Damian Yerrick
Ibwebring.gif
Ta stránica je děl Ill Bethisad Webringa.

Če želite saználiti vyše o našoj skúpini, prousimo obiščite:

Hlávna Stránica Ill Bethisada
Předhodna Naslědna Slučajna Popis Početna/Přidrúžiti